Spårlayout på Mellösabanan
 
 

 

 

    Till startsidan Upp en nivå  
 
     

 
 

Schematisk bild av
Mellösa-banan.

Mellösabanan har idag ungefär 150 meter spår. 
Banan har 14 växlar som tills vidare manövreras för hand.

Alla spår byggs med Märklins flexräls så att spåren skall smälta in i trädgårdsmiljön på ett bra sätt. Kurvradien får aldrig understiga 1020 mm vilket är minimiradien för Märklins större lok och vagnar.

Körningen sker med ESU:s nya central-station samt deras nya mobila körreglage.


Rälsbädd.

Rälsbädden byggs i sektioner på c:a 120 cm som sedan skruvas ihop. Bädden placeras på ett lager av grus som dränerar bra.

'Gavlarna' av masonit är endast till för att hålla banvallsgruset bättre på plats.

Masoniten under sliprarna har ingen annan funktion än att höja spåret för att få en bättre form på banvallen. All räls som läggs är Märklins flexräls.

Genom formplyen borras sedan massor av hål för att dräneringen skall fungera bra.